Odborné překlady

Odborné překlady profesionálně

Profesionální překlady ve více než 100 jazykových kombinacích! Odborné překlady, soudní překlady dokumentů, překlady webových stránek, jazykové korektury, tlumočení, titulkování, voiceover.

Překlady angličtina

Profesionální překlad z/do angličtiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do angličtiny, nejlevnější překlad (strojový, automatizovaný) z/do angličtiny.

Překlady němčina

Profesionální překlad z/do němčiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do němčiny, nejlevnější překlad (strojový + automatizovaný) z/do němčiny.

Překlady francouzština

Profesionální překlad z/do francouzštiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do francouzštiny, nejlevnější překlad z/do francouzštiny.

Překlady slovenština

Profesionální překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady maďarština

Profesionální překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady rumunština

Profesionální překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady polština

Profesionální překlady z polštiny a překlady do polštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ukrajinština

Profesionální překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady italština

Profesionální překlady z italštiny a překlady do italštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady španělština

Profesionální překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ruština

Profesionální překlady z ruštiny a překlady do ruštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Ostatní jazyky

Ročně zrealizujeme překlady ve více než 100 jazykových kombinacích.

ASAP-translation.CZ na YouTube

Novinky ze světa překladů

Listopad 8

Přednáška na univerzitě v Buenos Aires

4. února 2020 Jakub Absolon přednášel na Katedře translatologie Universidad de Buenos Aires v hlavním městě Argentiny na téma Překladatel v prostředí průmyslu 4.0. Přednášky se kromě studentů zúčastnila i vedoucí katedry paní Beatriz Rodriguez a úřední překladatel Damián Santili, který na UBA vyučuje i počítačem podporovaný překlad.  

Čti více
Říjen 28

Lokalizace online kurzu fotografování divoké přírody

Lokalizace online kurzu oceněného fotografa Petra Pabouseka.  Petr vytvořil skvělý videonávod pro fotografování divoké přírody. Petr nás požádal o vytvoření anglických titulků k jeho česky namluveným videonávodům. To pomáhá rozšířit okruh diváků Petrových perfektních videonávodů. Titulky jsou skvělou pomůckou v případě, že nerozumíte danému jazyku, ale nabídli jsme Petrovi vytvoření automatického dabingu do češtiny pomocí aplikace […]

Čti více
Červen 30

Výroba a překlad titulků pro rakouského klienta v oblasti cestovního ruchu

Pro soukromou rakouskou společnost působící v oblasti cestovního ruchu jsme realizovali přepis, překlad a začlenění titulků do videí, která byla klientovi dodána předem.

Čti více

Překlady podle typu dokumentů

Odborné překlady

Odborné překlady realizují odborní překladatelé podle jejich oboru:

  • právní překlady,
  • vědecké překlady,
  • lékařské překlady,
  • technické překlady,
  • finanční překlady atd.

Soudní překlady dokumentů

Soudními orgány pověří lingvisty (soudní překladatelé) na poskytování úředních překladů. Překlad dokumentu, který byl podepsán a zapečetěn autorizovaným (soudním) překladatelem nazýváme soudní překlad. Soudně ověřený překlad má v očích zákona stejnou hodnotu jako jakýkoli jiný úřední dokument. V některých případech musí být právní dokumenty ověřeny soudními překladateli, aby byly považovány za rovnocenné s původním textem.

Překlad webových stránek

Překlad webových stránek je proces přebírání obsahu webových stránek v původním jazyce. Takto je obsah dostupný a použitelný pro globální zákazníky.

Přeložitelný obsah webu zahrnuje:

Překlad statického textu,

  • statický text webové stránky je…
  • překlad multimediálního obsah,

  • překlad metadat,

  • překlad dynamicky načítaného obsahu

  • překlad upozornění jako chybové zprávy či potvrzovací e-maily.

Překlad webových stránek zahrnuje tedy překlady všech výše uvedených položek.

Tlumočení

Tlumočení je poskytování komunikace v mluveném jazyce profesionálním tlumočníkem za účelem předání sdělení z jazyka původního mluvčího nebo do jazyka posluchače. Tento úkol vyžaduje, aby jazykový tlumočník zachoval tón zprávy, stejně jako její význam. Tlumočení je slyšitelná forma komunikace.

Tlumočník může tlumočit osobně, po telefonu nebo na videochatu. Pro dobrou kvalitu tlumočení je nutno aby tlumočník slyšel sdělení jasně, dobře rozuměl předmětu a mluvil plynně jak zdrojovým, tak cílovým jazykem.

Speciální jazykové služby

Jazykové korektury

Jazyková korektura označuje korekturu jazyka v širokém slova smyslu, tedy korekturu vyjadřovacích a sdělovacích prostředků a neobsahuje typografické opravy, které jsou předmětem korektury, která upravuje pouze formu textu.

Titulkování a překlad titulků

Titulkování nebo tvorba titulků je jedním ze dvou nejběžnějších způsobů audiovizuálního překladu. Titulky jsou obecně součástí procesu lokalizace multimédií. Audiovizuální produkty se neustále vyvíjí v různých částech světa a proto také vzrostla potřeba lokalizovaného/přeloženého obsahu. V tomto kontextu titulky umožňují přístup k různým zdrojům zábavy, jako jsou filmy, hudební videa, hry, seriály, dokumenty, vzdělávací videa a mnoho dalšího.

Voiceover

Voiceover je hlasový komentář, kdy speaker není na obrazu viditelný a originální hlas herce je zachován. Nabízíme vám hlasový komentář (voiceover) k vašim propagačním a instruktážním videím