Odborné překlady

Odborné překlady profesionálně

Profesionální překlady ve více než 100 jazykových kombinacích! Odborné překlady, soudní překlady dokumentů, překlady webových stránek, jazykové korektury, tlumočení, titulkování, voiceover.

Překlady angličtina

Profesionální překlad z/do angličtiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do angličtiny, nejlevnější překlad (strojový, automatizovaný) z/do angličtiny.

Překlady němčina

Profesionální překlad z/do němčiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do němčiny, nejlevnější překlad (strojový + automatizovaný) z/do němčiny.

Překlady francouzština

Profesionální překlad z/do francouzštiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do francouzštiny, nejlevnější překlad z/do francouzštiny.

Překlady slovenština

Profesionální překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady maďarština

Profesionální překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady rumunština

Profesionální překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady polština

Profesionální překlady z polštiny a překlady do polštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ukrajinština

Profesionální překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady italština

Profesionální překlady z italštiny a překlady do italštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady španělština

Profesionální překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ruština

Profesionální překlady z ruštiny a překlady do ruštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Ostatní jazyky

Ročně zrealizujeme překlady ve více než 100 jazykových kombinacích.

ASAP-translation.CZ na YouTube

Novinky ze světa překladů

Únor 28

Výroční statistiky z roku 2022

S hrdostí oznamujeme, že v roce 2022 jsme v ASAP-translation.cz úspěšně dokončili 15 066 projektů. Většina našich projektů byla přeložena z angličtiny (celkem 9 057 projektů), němčiny (3 958), slovenštiny (867), francouzštiny (361) a češtiny (289). Překládali jsme také projekty z méně mluvených jazyků, jako je albánština, ázerbájdžánština, latina nebo makedonština. Většinou jsme překládali do […]

READ MORE
Únor 27

Překlad softwarových řetězců

Pro našeho nedávného klienta jsme přeložili softwarové řetězce, které později začlenili do mobilní aplikace. Překlad softwarových řetězců je specializovaná oblast překladu a vždy vyžaduje zkušeného projektového manažera, který dokáže zajistit, že výsledný překlad bude bezchybný a připravený k vydání. ASAP-translation.cz postoupil tento úkol našemu zkušenému projektovému manažerovi, který tímto překladatelským úkolem pověřil naše osvědčené dodavatele […]

READ MORE
Listopad 8

Přednáška na univerzitě v Buenos Aires

4. února 2020 Jakub Absolon přednášel na Katedře translatologie Universidad de Buenos Aires v hlavním městě Argentiny na téma Překladatel v prostředí průmyslu 4.0. Přednášky se kromě studentů zúčastnila i vedoucí katedry paní Beatriz Rodriguez a úřední překladatel Damián Santili, který na UBA vyučuje i počítačem podporovaný překlad. Na našem blogu vás pravidelně informujeme o […]

READ MORE

Typy překladatelských a jazykových služeb

Překladatelské a jazykové služby můžeme dělit z různých hledisek jako například podle typu textu který překládáme (odborný překlad, literární překlad apod.), nebo podle využití daného překladu (tzv. úřední překlad, audiovizuální překlad apod.). Naše kategorizace vychází jen z praktického úhlu pohledu a v následujícím seznamu uvádíme téměř všechny překladatelské, resp. jazykové služby, se kterými se může setkat a mohou se tedy vzájemně prolínat jako například literární překlad a překlad poezie.

Technické překlady

Technický překlad je překlad materiálů zabývajících se vědeckými a technickými obory. Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Technický překlad proto vyžaduje použití technického překladatele. Kvalifikovaný technický překladatel rozumí předmětu a odborným termínům daného oboru ve zdrojovém i cílovém jazyce. Odborný text působí na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích. Proto musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém.

Literární překlad

Literární překlad je překladem tvůrčí a dramatické prózy a poezie do jiných jazyků. Patří sem překlady literatury ze starověkých jazyků a překlady moderní beletrie, aby mohla oslovit širší publikum. Literární překlad je cizojazyčný překlad beletrie, eseje, úvahy, literární kritiky a podobných textů s výrazným autorským stylem a významnou estetickou složkou vedle složky obsahové.

Překlad webových stránek

Překlad webových stránek je proces přebírání obsahu webových stránek v původním jazyce. Takto je obsah dostupný a použitelný pro globální zákazníky.
Přeložitelný obsah webu zahrnuje:

  • Překlad statického textu – statický text webové stránky je…

  • Překlad multimediálního obsahu,

  • Překlad metadat,

  • Překlad dynamicky načítaného obsahu

  • Překlad upozornění jako chybové zprávy či potvrzovací e-maily.

Překlad webových stránek zahrnuje tedy překlady všech výše uvedených položek.

Soudní překlady dokumentů

Soudními orgány pověří lingvisty (soudní překladatelé) na poskytování úředních překladů. Překlad dokumentu, který byl podepsán a zapečetěn autorizovaným (soudním) překladatelem nazýváme soudní překlad. Soudně ověřený překlad má v očích zákona stejnou hodnotu jako jakýkoli jiný úřední dokument. V některých případech musí být právní dokumenty ověřeny soudními překladateli, aby byly považovány za rovnocenné s původním textem.

Tlumočení

Tlumočení je poskytování komunikace v mluveném jazyce profesionálním tlumočníkem za účelem předání sdělení z jazyka původního mluvčího nebo do jazyka posluchače. Tento úkol vyžaduje, aby jazykový tlumočník zachoval tón zprávy, stejně jako její význam. Tlumočení je slyšitelná forma komunikace.

Tlumočník může tlumočit osobně, po telefonu nebo na videochatu. Pro dobrou kvalitu tlumočení je nutno aby tlumočník slyšel sdělení jasně, dobře rozuměl předmětu a mluvil plynně jak zdrojovým, tak cílovým jazykem.

Siimultánní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Telepretation (tel, voip,...)

Jazykové korektury

Jazyková korektura označuje korekturu jazyka v širokém slova smyslu, tedy korekturu vyjadřovacích a sdělovacích prostředků a neobsahuje typografické opravy, které jsou předmětem korektury, která upravuje pouze formu textu.

Hodnocení značky (kulturně-jazykové) - Brand evaluation

Kulturně-jazykové hodnocení značky je …

Transcreation – tvůrčí překlad

Transcreation, aneb tvůrčí překlad je ….

Přepis

Zvukový přepis

Zvukový přepis je ….

Přepis rukopisu

Přepis rukopisu je ….

Rešerše zahraničních zdrojů

Rešerše zahraničních zdrojů je ….

Průzkum trhu

Průzkum trhu je ….

Marketingový překlad

Marketingový překlad je lokalizace….

Audiovizuální překlad

Titulkování a překlad titulků

Titulkování nebo tvorba titulků je jedním ze dvou nejběžnějších způsobů audiovizuálního překladu. Titulky jsou obecně součástí procesu lokalizace multimédií. Audiovizuální produkty se neustále vyvíjí v různých částech světa a proto také vzrostla potřeba lokalizovaného/přeloženého obsahu. V tomto kontextu titulky umožňují přístup k různým zdrojům zábavy, jako jsou filmy, hudební videa, hry, seriály, dokumenty, vzdělávací videa a mnoho dalšího.

Voiceover

Voiceover je hlasový komentář, kdy speaker není na obrazu viditelný a originální hlas herce je zachován. Nabízíme vám hlasový komentář (voiceover) k vašim propagačním a instruktážním videím

Dabing

Dabing je …