Odborné překlady profesionálně

Profesionální překlady ve více než 100 jazykových kombinacích! Odborné překlady, soudní překlady dokumentů, překlady webových stránek, jazykové korektury, tlumočení, titulkování, voiceover.

V případě dotazů ohledně překladů můžete odpověď najít v sekci nejčastější dotazy o překladech, nebo nás neváhejte kontaktovat.

Překlady podle jazyků

Překlady angličtina

Odborné překlady z a do angličtiny...

Překlady němčina

Odborné překlady z a do němčiny

Překlady francouzština

Překlady z a do francouzštiny

Překlady slovenština

Překlady slovenština

Překlady maďarština

Překlady z a do maďarštiny

Překlady rumunština

Překlady z a do rumunštiny

Překlady polština

Překlady z a do polštiny

Překlady ukrajinština

Překlady z a do ukrajinštiny

Překlady italština

Překlady z a do italštiny

Překlady španělština

Překlady z a do španělština

Překlady ruština

Překlady z a do ruštiny

Ostatní jazyky

Překlady ve všech jiných jazykových kombinacích.

Novinky ze světa překladů

Červenec 8

LOKALIZACE PRODUKTOVÝCH ŠTÍTKŮ

LOKALIZACE PRODUKTOVÝCH ŠTÍTKŮ DO 36 JAZYKŮ Lokalizace produktových štítků, který se s textem v konkrétním jazyce nalepí na každý vyrobený a vyvezený kotel do 36 jazyků. O PROJEKTU Služby: překlad s interní kontrolou Počet jazyků: 36 Druh textu: výrobní štítek pro kotel Dodací lhůta: 7 dnů Rozsah: 3 096 slov Tým: 1 projektový manažer, 36 překladatelů […]

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Překlady podle typu dokumentů

Odborné překlady

Odborné překlady realizují odborní překladatelé podle jejich oboru:

  • právní překlady,
  • vědecké překlady,
  • lékařské překlady,
  • technické překlady,
  • finanční překlady atd.

Odborné překlady mohou provádět, nebo kontrolovat experti z daného odboru teda takzvaní SME (Subject Matter Expert).

Soudní překlady dokumentů

Soudními orgány pověří lingvisty (soudní překladatelé) na poskytování úředních překladů. Překlad dokumentu, který byl podepsán a zapečetěn autorizovaným (soudním) překladatelem nazýváme soudní překlad. Soudně ověřený překlad má v očích zákona stejnou hodnotu jako jakýkoli jiný úřední dokument. V některých případech musí být právní dokumenty ověřeny soudními překladateli, aby byly považovány za rovnocenné s původním textem.

Překlad webových stránek

Překlad webových stránek je proces přebírání obsahu webových stránek v původním jazyce. Takto je obsah dostupný a použitelný pro globální zákazníky.

 

Přeložitelný obsah webu zahrnuje:

  • překlad multimediálního obsahu,
  • překlad metadat,
  • překlad dynamicky načítaného obsahu
  • překlad upozornění jako chybové zprávy či potvrzovací e-maily.

Překlad webových stránek zahrnuje tedy překlady všech výše uvedených položek.

Překlad statického textu

Zatímco technický překlad je zaměřen na terminologii a přesnost překladu, texty, které se využívají pro marketingové účely musí být přeloženy tak, aby se zachovalo poselství reklamy či sloganu. Takové překlady nejsou zaměřeny na přesný překlad a význam jednotlivých slov. Pokud si klient objedná překlad svého e-shopu, musí počítat s tím, že překlady jednotlivých slov nemusí být přeloženy doslovně.

 

Přesah do zahraničí

 

Při snaze propagovat svůj produkt globálně nejde o předávání poselství na všech trzích stejně. Při překladu či lokalizaci reklamy a reklamních kampaní využíváme techniky jako transcreation (kreativní překlad) nebo adaptaci obsahu reklamy. Jsou to techniky, které se využívají zejména pokud se klient rozhodne expandovat na zahraniční trh a které vyžadují zkušeného překladatele, který se specializuje na kreativní překlady marketingových textů.

Překlad multimediálního obsahu

Kromě marketingových textů realizujeme také překlady multimediálních obsahů jako například překlady různých titulků do videí umístěných na webových stránkách klienta.

Spolu s touto službou poskytujeme také načasování již přeložených titulků spolu s jejich umístěním do videa. Na všem pracují zkušení překladatelé, kteří se v daném oboru specializují.

Speciální jazykové služby

Tlumočení

Tlumočení je poskytování komunikace v mluveném jazyce profesionálním tlumočníkem za účelem předání sdělení z jazyka původního mluvčího nebo do jazyka posluchače. Tento úkol vyžaduje, aby jazykový tlumočník zachoval tón zprávy, stejně jako její význam. Tlumočení je slyšitelná forma komunikace.

 

Tlumočník může tlumočit osobně, po telefonu nebo na videochatu. Pro dobrou kvalitu tlumočení je nutno aby tlumočník slyšel sdělení jasně, dobře rozuměl předmětu a mluvil plynně jak zdrojovým, tak cílovým jazykem.

Jazykové korektury

Jazyková korektura označuje korekturu jazyka v širokém slova smyslu, tedy korekturu vyjadřovacích a sdělovacích prostředků a neobsahuje typografické opravy, které jsou předmětem korektury, která upravuje pouze formu textu.

Titulkování a překlad titulků

Titulkování nebo tvorba titulků je jedním ze dvou nejběžnějších způsobů audiovizuálního překladu. Titulky jsou obecně součástí procesu lokalizace multimédií. Audiovizuální produkty se neustále vyvíjí v různých částech světa a proto také vzrostla potřeba lokalizovaného/přeloženého obsahu. V tomto kontextu titulky umožňují přístup k různým zdrojům zábavy, jako jsou filmy, hudební videa, hry, seriály, dokumenty, vzdělávací videa a mnoho dalšího.

Voiceover

Voiceover je hlasový komentář, kdy speaker není na obrazu viditelný a originální hlas herce je zachován. Nabízíme vám hlasový komentář (voiceover) k vašim propagačním a instruktážním videím

Často kladené dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejfrekventovanější otázky ohledně překladatelských a tlumočnických služeb. V případě, že ani zde nenajdete potřebné informace o překladech, resp. tlumočení, rádi Vám pomůžeme najít odpověď na zákaznické lince +420 532 197 875 (nebo +421 908 790 586), resp. e-mailem asap@asap-translation.cz.

Překlad

Jak zjistím rozsah textu k překladu?

Rozsah textu určím přes soubor – vlastnosti – statistika nebo v levém dolním rohu kliknu na počet slov. Počet slov vydělím 250. Rozsah v normostranách se vypočítá jako počet znaků včetně mezer děleno 1800.  Rozsah textu v Excelu se určí jeho překopírováním do Wordu. PowerPoint má ve vlastnostech uveden počet slov. Rozsah needitovatelného dokumentu (obrázek, PDF) se určí jeho zkonvertováním do Wordu pomocí speciálního softwaru. Někdy je možné překopírovat text z PDF do Wordu, ale nezachová se přitom jeho grafický vzhled.

Co může být obsahem korektury?

Obsahem korektury může být slovenský nebo cizojazyčný text. Účtuje se na zdrojová slova nebo na délku práce v hodinách. Korektor překladu se zaměřuje na překlepy, čárky, gramatiku, syntax, přesnost, typografii a formát. Jiný druh korektury je korektura stylu. Korektura se provádí pomocí zapnuté funkce sledování změn ve Wordu nebo pomocí funkce komentářů v PDF.

 

Korekturu odborné terminologie provádí odborník na danou oblast.
Předtisková korektura se zaměřuje už jen na typografii, dělení slov na konci odstavců, neporušenost fontů, případně soulad číslování v obsahu a v dokumentu. Vždy, když má jít dokument do tisku, je nutné kromě běžné jazykové korektury a korektury přesnosti provést i předtiskovou korekturu.

Kolik stran přeloží překladatel za jeden den?

Světově uznávaná norma na denní kapacitu překladatele je 2500 slov (10 normostran). Pokud potřebujete překlad rychleji, rozdělíme ho mezi více překladatelů. Konzistentnost udržíme pomocí speciálních překladatelských softwarů.

Jak se počítá rozsah překladu?

Rozsah překladu se počítá na normostrany, slova nebo řádky.

Kdo jsou to SME?

Odborné překlady vykonávají často SME (Subject Matter Expert). Jsou to bilingvní odborníci, kteří jsou nejen experty v daném oboru, ale zároveň i ovládají cílový jazyk překladu.

Tlumočení

Jaký je rozdíl mezi konsekutivním a simultánním tlumočením?

Konsekutivní tlumočení je tlumočení po krátkých úsecích, vždy následně poté, co řečník domluví. Řečník musí přihlédnout k tomu, že je tlumočen, mluvit pomaleji a po kratších úsecích dávat prostor tlumočníkovi na přetlumočení.

 

Simultánní tlumočení probíhá zároveň s mluvením řečníka. Pokud je simultánní tlumočení delší než 2 hodiny, zpravidla jsou potřební dva tlumočníci, kteří se střídají. Pro simultánní tlumočení je třeba zajistit i tlumočnickou techniku.

 

Tlumočníci vždy potřebují před tlumočením dostat podkladové materiály, aby se terminologicky připravili.
Během několikahodinového tlumočení si tlumočník potřebuje dělat přestávky.

Jak se určuje cena tlumočení?

Cena tlumočení se určuje podle počtu odtlumočených hodin podle toho, zda jde o konsekutivní nebo simultánní tlumočení, podle počtu tlumočníků a podle cestovních nákladů, které tlumočník vynaloží na přesun na místo tlumočení.

 

Při stanovení rozpočtu na tlumočení se nesmí zapomínat ani na tlumočnickou techniku.

 

Pro stanovení ceny za tlumočnickou techniku ​​je třeba uvést jazyk a počet účastníků akce.

 

Někteří tlumočníci si stanovují cenu na půlden nebo na den. Tlumočníkovi je třeba proplácet i prostoje a procestovaný čas. Procestovaný čas se zpravidla platí v poloviční sazbě. Tlumočníkovi je třeba zajistit občerstvení a obědy a v případě několikadenního tlumočení i nocleh.

Jak se účtuje přepis?

 

Při poptávání ceny a dodacího termínu přepisu je třeba uvést délku nahrávky v minutách a jazyk nahrávky. Přepis jedné minuty slovenské nahrávky obvykle trvá 5 minut.

 

Přepis jedné minuty anglické/německé nahrávky obvykle trvá 7-10 minut.
Délka práce závisí na zvukové kvalitě nahrávky a na rychlosti dikce.
Je možné doobjednat si překlad nahrávky do slovenského nebo cizího jazyka. Pomůckou pro provedení přepisu je seznam řečníků.