Překlady angličtiny

Překladatel angličtiny

Hello! Hledáte překladatel angličtiny? Jmenuji se Katarína a budu zodpovědná za vaše anglické překlady.

Překlady z češtiny do angličtiny a překlady z angličtiny do češtiny jsou u nás nejvíce vyhledávanými službami. Všechny překlady jsou vyhotoveny v souladu s požadavky klienta. Výběr kvalitativního typu překladu konzultujeme s klientem tak, abychom mu nabídli co nejvýhodnější nabídku s ohledem na poměr kvality a ceny.

Překladatel angličtina

  • Pozice: projektový manažer – překladatel
  • Zkušenosti: více než 20 let
  • Mluvím: slovensky, česky, anglicky, francouzsky, rusky

Kontakt

NON-STOP: +420 532 197 875
NON-STOP: +421 908 790 586
Office: +421 37 6578 025
E-mail: asap@asap-translation.com
Skype: asap-translation.com
WhatsApp 24/7: +421908790586

O mně

Jsem součástí týmu ASAP-translation.com již více než 20 let, takže vím, o čem překlad je. Přesnou cenovou nabídku na váš překlad obdržíte během několika minut, stačí mi zavolat nebo poslat e-mail, SMS nebo Whatsapp. Moje průměrná doba odezvy je méně než 10 minut. Pro vaše překlady do angličtiny budu vybírat pouze zkušené překladatele, anglické rodilé mluvčí, takže dostanete kvalitní anglický překlad.

Profesionální překladatel z češtiny do angličtiny

Překladatel z češtiny do angličtiny je klíčovým článkem v oblasti mezinárodní komunikace a přenosu informací mezi dvěma různými jazyky. Tradičně se profesionální překladatel angličtiny stává osobou, která má nejen ovládnutý svůj rodný jazyk, ale také má plynulost a hluboké znalosti v cílovém jazyce, kterým je angličtina. Tato schopnost spojit oba jazyky a přenášet významy a nuance z jednoho jazyka do druhého je klíčová pro úspěšný překlad.

Kromě jazykových dovedností musí překladatel z češtiny do angličtiny také mít odborné znalosti v oblasti, ve které pracuje. To zahrnuje technické, vědecké, právní, nebo jiné specializace. Bez těchto znalostí by překladatel nemohl plně porozumět obsahu, který překládá, a následně by nemohl předat  význam do cílového jazyka.
Profesionální překladatel musí také být seznámen s oborovým „žargonem“, což jsou specifické termíny a fráze používané v různých odvětvích. Toto povědomí o žargonu je klíčové pro to, aby překlad byl co nejpřesnější a aby byl schopen komunikovat s odborníky v daném oboru.
Celkově řečeno, profesionální překladatel z češtiny do angličtiny musí mít nejen vynikající jazykové dovednosti, ale také hluboké znalosti v oblasti, kterou překládá, a schopnost porozumět a zachytit specifické nuance a významy ve svých překladech. Je to klíčový hráč ve světě mezinárodní komunikace a umožňuje lidem a organizacím sdílet své myšlenky a informace napříč jazykovými bariérami. Překladatel z češtiny do angličtiny je nepostradatelným spojencem v globalizovaném světě, kde  sdílení informací je klíčovým faktorem pro úspěch.

Překladač angličtiny

Strojový překlad (MT) zahrnuje použití počítačů k překladu jednoho jazyka (zdroje) do jiného jazyka (cílového) bez lidského zásahu. Tyto počítače jsou naprogramovány tak, aby prováděly překlady pomocí složitých algoritmů, neuronových sítí nebo kombinací obou. Nejznámější aplikací pro strojový překlad angličtiny je dnes jistě Google Translate, ale není to jediný dostupný produkt a v některých případech nemusí být nejlepší.

Překlady z/do angličtiny

Angličtina je západogermánský jazyk, kterým se mluvilo v raném středověku v Anglii a později se stal předním jazykem mezinárodního diskurzu v dnešním světě. Název nese podle Anglů, jednoho ze starogermánských národů, které se stěhovaly do oblasti Velké Británie, kde se později pojmenovaly jako Anglie.

Angličtina bývá považován za světový lingua franca – globálním komunikačním prostředkem i mezi osobami, jejichž rodným jazykem není. Angličtina je zároveň třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě po čínštině a španělštině.  V ASAP-translation.CZ vám vytvoříme kvalitní překlady z angličtiny i do angličtiny.

Odborné překlady do angličtiny

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát. Více o překladech podle typu dokumentu naleznete na naší stránce zde.

Soudní překlady dokumentů do angličtiny

Úřady, soudy nebo jiné orgány mohou od úředních dokumentů vyžadovat soudní nebo soudně ověřený překlad z angličtiny do češtiny nebo obráceně. Někdy se tyto překlady nazývají také soudní překlady, úředně ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem. Mezi nejčastější překlady, pro které se vyžaduje soudní doložka, patří rodné listy, oddací listy, diplomy, výpisy z rejstříku trestů a podobně.

Zaručujeme vám spokojenost s překladem vašich dokumentů!

Překlady webových stránek do angličtiny

Překlad webových stránek do angličtiny vám umožní oslovit tisíce nových návštěvníků a potenciálních klientů online. Nabídka vašich produktů nebo služeb mezinárodnímu publiku poskytuje vašemu podnikání odhalení a významný potenciál růstu. Máme zkušenosti a špičkovou překladatelskou technologii, abychom zajistili, že vaše webové stránky budou přeloženy rychle s nejvyšší jazykovou kvalitou a technickou přesností, a také že budou aktualizovány o změnách a aktualizacích vašich zdrojových webových stránek.

Jazykové korektury angličtiny

Korektura je proces kontroly konečného návrhu písemného textu, aby byla zajištěna konzistentnost a přesnost gramatiky, pravopisu, interpunkce a formátování. Je to důležitý krok při přípravě textu, který si budou číst další lidé, protože chyby mohou způsobit zmatek nebo být považovány za neprofesionální. Služby korektur ASAP-translation.cz vám pomohou vypilovat vaše psaní a zajistit, aby bylo připraveno pro vaše čtenáře.