PŘEKLADY POLŠTINA

Překlad polštiny

Dzień dobry! Dobrý deň! Hledáte překladatele na překlad polštiny? Jmenuji se Katarzyna a budu zodpovědná za vaše polské překlady. Všechny překlady jsou vyhotoveny v souladu s požadavky klienta. Výběr kvalitativního typu překladu konzultujeme s klientem tak, abychom mu nabídli co nejvýhodnější nabídku s ohledem na poměr kvality a ceny.

Překladatel polština

  • Pozice: projektový manažer – překladatel
  • Zkušenosti: více než 20 let
  • Mluvím: slovensky, česky, anglicky, francouzsky, rusky

Kontakt

NON-STOP: +420 532 197 875
NON-STOP: +421 908 790 586
Office: +421 37 6578 025
E-mail: asap@asap-translation.com
Skype: asap-translation.com
WhatsApp 24/7: +421908790586

O mně

Jsem součástí týmu ASAP-translation.com již více než 20 let, takže vím, o čem překlad je. Přesnou cenovou nabídku na váš překlad obdržíte během několika minut, stačí mi zavolat nebo poslat e-mail, SMS nebo Whatsapp. Moje průměrná doba odezvy je méně než 10 minut. Pro vaše překlady do polštiny budu vybírat pouze zkušené překladatele, polské rodilé mluvčí, takže dostanete kvalitní polský překlad.

Překladač polštiny

Strojový překlad polštiny umožňuje více poskytovatelů i překladač Google Překladač, nebo DeepL. Strojový překlad z a do polštiny využívá umělou inteligenci k automatickému překladu textů. Pokud potřebujete překlad polštiny kontaktujte nás zde.

Profesionální překladatel polštiny

Musíme si pamatovat, že prací profesionálního překladatele není jen přeložit text, ale také jej přizpůsobit běžným jazykovým konvencím, zvyklostem používání a zvykům cílové kultury – sladit sdělení vyjádřené ve zdrojovém jazyce s cílovým jazykem při zachování podstata textu v taktu a poskytující koherentní překlad. Naši překladatelé jsou zkušení odborníci a můžeme vám zaručit, že s přeloženými texty u nás budete spokojeni.

Překlady z/do polštiny

Polština patří mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština. Polský jazyk je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v České republice, na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku a Litvě. V důsledku vystěhovaleckých vln existují polsky hovořící menšiny ve velké části světa.

Překlady do polštiny proto…

Odborné překlady do polštiny

Při překladech odborných textů z nejrůznějších oborů (viz níže) z nebo do polštiny jde na rozdíl od překladů běžných nejen o převedení smyslu zdrojového textu do cílového jazyka, ale také o použití adekvátní odborné terminologie. Poskytujeme překlady z nejrůznějších oborů. Nejčastěji u nás překládáme technické, medicínské, historické, ekonomické a právnické texty. Nechte na nás překlad vašeho dokumentu!

Soudní překlady dokumentů do polštiny

Soudní překlad člověk využije v situacích, kdy potřebuje na úřadě předložit dokument, který byl původně vydán v cizím jazyce. Vyhotovují ho soudní překladatelé, kteří k tomu musí být jmenováni příslušným krajským soudem. Vyřídíme vám jakýkoli soudní překlad.

Překlady webových stránek do polštiny

Víme, jak důležité jsou webové stránky ve vztahu k zákazníkům a udržování jejich aktuálního stavu s produkty a službami. Stejně jako přilákání nových potenciálních zákazníků přes dveře. Používáme pouze ty nejlepší překladatele polštiny, abychom zajistili, že v překladu bude zachycen celkový dojem a charakter vašeho webu.

Jazykové korektury polštiny

Jazyková korektura polštiny se zaměřuje nejprve na základní kontrolu textu (opravu pravopisu), která zahrnuje správné umístění interpunkce, psaní velkých a malých písmen, eliminování klávesových překlepů, dodržování mezer a také formátování. Potřebujete profesionálně zkontrolovat váš text? Napište nám!