Překlady slovenštiny

Překlady slovenštiny

Dobrý deň! Hledáte překladatele na překlady slovenštiny? Jmenuji se Katarína a budu zodpovědná za vaše slovenské překlady. Všechny překlady jsou vyhotoveny v souladu s požadavky klienta. Výběr kvalitativního typu překladu konzultujeme s klientem tak, abychom mu nabídli co nejvýhodnější nabídku s ohledem na poměr kvality a ceny.

Překladatel slovenština

  • Pozice: projektový manažer – překladatel
  • Zkušenosti: více než 20 let
  • Mluvím: slovensky, česky, anglicky, francouzsky, rusky

Kontakt

NON-STOP: +420 532 197 875
NON-STOP: +421 908 790 586
Office: +421 37 6578 025
E-mail: asap@asap-translation.com
Skype: asap-translation.com
WhatsApp 24/7: +421908790586

O mně

Jsem součástí týmu ASAP-translation.CZ již více než 20 let, takže vím, o čem překlad je. Přesnou cenovou nabídku na váš překlad obdržíte během několika minut, stačí mi zavolat nebo poslat e-mail, SMS nebo Whatsapp. Moje průměrná doba odezvy je méně než 10 minut. Pro vaše překlady do slovenštiny budu vybírat pouze zkušené překladatele, slovenské rodilé mluvčí, takže dostanete kvalitní slovenský překlad.

Překladač slovenštiny

Strojový překlad pro slovenštinu umožňuje více poskytovatelů i překladač Google Překladač, nebo DeepL. Strojový překlad z a do slovenštiny využívá umělou inteligenci k automatickému překladu textů. Jejich kvalita je ve srovnání s většinou překladačů do jiných jazykových kombinací lepší. Kvalita slovensko-českého resp. česko-slovenského strojového překladu závisí na oboru lidské činnosti, o kterém pojednává překládaný text, jakož i na náročnosti syntaxe a terminologie daného textu.

Profesionální překladatel slovenštiny

Jsme hrdí na vysokou úroveň kvality, které naši profesionální překladatelé dosahují a garantujeme spokojenost s naší prací. Je pro nás důležitá vaše spokojenost a proto Vám poskytujeme pouze ty nejlepší překlady ze slovenštiny.

Slovenština

Slovenština je slovanský jazyk, geneticky blízce příbuzný s češtinou, s níž spoluvytváří tzv. česko-slovenskou větev západoslovanských jazyků.

Podívejme se na základní události z historie vzniku a rozvoje slovenštiny jako samostatného národního jazyka Slováků. S pokusy kodifikovat spisovnou slovenštinu se setkáváme od poloviny 18. století. Nejznámější je Bernolákův pokus o uzákonění spisovné slovenštiny z roku 1787, která vycházela ze západoslovenštiny. Potřebu spisovného jazyka zdůvodnil Anton Bernolák v díle Jazykovedně-kritická rozprava o slovenských písmenech a Grammatica slavica, kde popsal gramatický systém slovenštiny. V této formě slovenštiny psal i významný slovenský básník Ján Hollý. Spisovnou slovenštinu uzákonil na základě společných prvků středoslovenských nářečí Ľudovít Štúr v roce 1843. Navázal v pravopisu na bernolákovskou tradici (piš jak slyšíš – pravopis podle výslovnosti). Ľ. Štúr kodifikoval spisovnou slovenštinu ve svém díle Nauka řeči slovenské.
Původní štúrovská kodifikace prošla později různými úpravami.

Odborné překlady do slovenštiny

Překlady a překládání textů vyžadují nejen překladatelský talent, ale v případě překladů odborných a technických textů také výbornou znalost dané odborné problematiky. Odborné texty jsou nejčastěji ekonomické, právnické, technické, vědecké či lékařské. Odbornými překlady jsou například návody k použití, právní překlady nebo ověřené soudní překlady. U nás zajistíme kvalitní odborné překlady z/do slovenštiny.

Soudní překlady dokumentů do slovenštiny

Soudní překlady textů do slovenštiny jsou jedním z druhů překladatelských služeb. Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Často se používá také termínů: notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad, překlad s razítkem nebo soudní překlad. Zajistíme pro Vás překlad úředního dokumentu z/do slovenštiny, i samotné notářské ověření překladu.

Překlady webových stránek do slovenštiny

Úspěšný a navštěvovaný web je snem každého podnikatele, který si uvědomuje, že díky kvalitnímu webu může dosáhnout výrazně vyššího obratu. Pouhý jazykový překlad webu většinou nestačí. Je nutné, aby se text přizpůsobil dané cílové skupině místního trhu a používal správné slovní obraty. To zajistí správná lokalizace textu do slovenštiny. Nechte na nás překlad vaší webové stránky a budete spokojeni!

Jazykové korektury slovenštiny

Úkolem jazykové korektury slovenštiny rodilými mluvčími je zkontrolovat text z hlediska pravopisu a stylistiky. Jazyková korektura slovenského jazyka přitom přirozeně zahrnuje opravu překlepů, jednotnost textu a obecnou terminologii. Potřebujete profesionálně zkontrolovat váš text? Napište nám!