PŘEKLADY RUMUNŠTINA

Překlady rumunština

Bună ziua! Ptáte se, jestli může mít dobré překlady rumunština? Jmenuji se Katarína a budu zodpovědná za vaše rumunské překlady. Všechny překlady jsou vyhotoveny v souladu s požadavky klienta. Výběr kvalitativního typu překladu konzultujeme s klientem tak, abychom mu nabídli co nejvýhodnější nabídku s ohledem na poměr kvality a ceny.

Překladatel rumunština

  • Pozice: projektový manažer – překladatel
  • Zkušenosti: více než 20 let
  • Mluvím: slovensky, česky, anglicky, francouzsky, rusky

Kontakt

NON-STOP: +420 532 197 875
NON-STOP: +421 908 790 586
Office: +421 37 6578 025
E-mail: asap@asap-translation.com
Skype: asap-translation.com
WhatsApp 24/7: +421908790586

O mně

Jsem součástí týmu ASAP-translation.com již více než 20 let, takže vím, o čem překlad je. Přesnou cenovou nabídku na váš překlad obdržíte během několika minut, stačí mi zavolat nebo poslat e-mail, SMS nebo Whatsapp. Moje průměrná doba odezvy je méně než 10 minut. Pro vaše překlady do rumunštiny budu vybírat pouze zkušené překladatele, rumunské rodilé mluvčí, takže dostanete kvalitní rumunský překlad.

Strojové překlady do rumunštiny

Cílem strojového překladu je zvýšit rychlost překladu a snížit náklady. V poslední době zaznamenal strojový překlad obrovský pokrok. Objemy textů určených k překladu se neustále zvyšují a běžný překladatel již není schopen zajistit jejich rychlé a cenově dostupné zpracování. V mnoha případech navíc rychlý, hrubý překlad pro základní porozumění zcela stačí. Zajistíme vám kvalitní překlad vašich textů z rumunštiny i do rumunštiny.

Profesionální překladatel rumunštiny

Kvalitní překladatel rumunštiny musí mít pokročilé jazykové znalosti, výborné psací schopnosti, znalosti o dané kultuře a musí umět zanalyzovat text. Naši překladatelé jsou zkušení odborníci a můžeme vám zaručit, že s přeloženými texty u nás budete spokojeni.

Překlady z/do rumunštiny

Rumunština je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku.

Nejvíce společných rysů má s italštinou, nakolik jde také o východorománský jazyk, a s francouzštinou. Do rumunštiny bylo v 18. a 19. století přijato několik francouzských slov. Rumuni v Sedmihradsku nebyli na rozdíl od Maďarů, Sasů a Sékelů jako národ dlouho uznáváni. Ve druhé polovině 18. století začali sedmihradští vzdělanci upozorňovat na to, že rumunština je románským jazykem a začaly vznikat velmi silné vazby zejména na francouzskou kulturu. Francouzská slova přešla do rumunštiny většinou ve fonetické podobě a proto se píší tak, jak se vyslovují. Potkáte-li Rumuna, kteří nereaguje na angličtinu, je třeba zkusit francouzštinu.

Odborné překlady do rumunštiny

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát. Více o překladech podle typu dokumentu naleznete na naší stránce zde.

Soudní překlady dokumentů do rumunštiny

V případě soudního překladu do rumunštiny (soudně ověřeného překladu či také úředního překladu) ručí soudní překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Poskytnutý originál dokumentu či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je tedy spojený s překladem takzvanou pečetí a opatřený tlumočnickou doložkou, na níž je kulaté razítko soudního překladatele. Tyto soudní překlady (nebo také oficiální překlady) vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.

Překlady webových stránek do rumunštiny

Expanduje Vaše společnost a potřebujete mít webové stránky i pro cizojazyčné návštěvníky, případně naopak potřebujete lokalizovat zahraniční stránky a přeložit je do rumunštiny? V obou případech se vyplatí, aby se vašemu překladu věnoval profesionál. Nechte na nás překlad vašich webových stránek a budete spokojeni!

Jazykové korektury rumunštiny

Korektura rumunských textů minimalizuje jakékoli lingvistické nedostatky a zároveň zajišťuje dobrou čitelnost a přirozené znění textu.