Tým společnosti ASAP-translation.CZ

Vedení společnosti ASAP-translation.cz

Katarína Absolonová

Manažer produkce

Katka má na starosti kompletní produkci společnosti, překlady, tlumočení, titulkování i jiné doplňkové jazykové služby klientům. Řídí práci projektových manažerů a v případě potřeby sama zastupuje jejich práci. Jejím hlavním úkolem je zajistit spokojenost zákazníků se službami společnosti. Je člověk na druhém konci naší zákaznické linky.

Jako absolventka VŠ v oboru anglický jazyk a psychologie s praxí v překladatelství a marketingu ví přesně jak řídit lidi a manažovat překladatelské projekty. Za svou práci byla oceněna v roce 2006 v soutěži Vynikající podnikatelka SR. Vůle pomáhat jiným se projevila iv její práci Ambasadorky podnikatelek Slovenska v letech 2010-2013.

Jakub Absolon

CEO

Jakub sleduje nejnovější světové trendy v překladatelském odvětví a navrhuje jejich aplikaci do procesů společnosti. Také se stará o to, aby se o kvalitní práci produkčního oddělení dozvěděli i noví potenciální zákazníci. V minulosti působil jako překladatel a tlumočník v ZVJS SR zejména při komunikaci s Radou Evropy v problematice vězeňství a je autorem několika publikací. Své zkušenosti z personalistiky ve společnosti Heineken Slovensko a Emerson využívá při získávání a motivování zaměstnanců. V roce 2006 inicioval založení Asociace překladatelských společností Slovenska ATCSK a v letech 2013-2015, 2007-2009 působil jako prezident této asociace.

Působí také jako školitel softwarů pro počítačem podporovaný překlad a jako externista na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře, kde přednáší problematiku normy ČSN EN 15038 a řízení rizika v překladatelství. Příležitostně přednáší na akcích na Slovensku iv zahraničí. Je vydavatelem internetového portálu pro překladatele www.ProTranslator.eu.

Projektový management

Diana

Manažerka projektů

Diana je služebně nejstarší manažerkou společnosti. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví v kombinaci polština – němčina a řídí projekty v těchto jazycích.

Petra

Manažerka projektů - překladatelka

Petra vystudovala translatologii a překládá a řídí projekty z anglického, ruského a jiných jazyků.

Evka

Manažerka projektů - překladatelka

Evka řídí překladatelské projekty a překládá v kombinaci s anglickým jazykem. Využívá přitom nejen znalosti nabyté na VŠ jako inženýr ekonomie ale i zkušenosti z pobytů v anglofonních zemích.

Natália

Manažerka projektů - překladatelka

Natálie vystudovala angličtinu a ruštinu. Překládá a řídí projekty pro angličtinu, ruštinu a ukrajinštinu.

Michaela

Manažerka projektů

Miška je naší nejmladší posilou. Věnuje se projektům pro angličtinu, slovenštinu a češtinu.

Sandra

Manažerka projektů - junior

Sandra ukončuje studium překladatelství anglický jazyk, francouzský jazyk a řídí projekty v kombinaci anglický jazyk, francouzský jazyk se slovenským jazykem.

Nicolette

Manažerka projektů - junior

Nicolette ukončuje studium překladatelství anglický jazyk, francouzský jazyk a řídí projekty v kombinaci anglický jazyk, francouzský jazyk se slovenským jazykem.

Silvia

Manažerka projektů - junior

Silvia ukončuje studium překladatelství anglický jazyk, francouzský jazyk a řídí projekty v kombinaci anglický jazyk, francouzský jazyk se slovenským jazykem.

Překladatelé

Juraj

Překladatel

Juro je naším služebně nejstarším překladatelem pro anglický jazyk. Díky elektrotechnickému vzdělání se specializuje zejména na překlady uživatelských návodů.

Ivan

Překladatel

Ivan je dlouholetým překladatelem z anglického jazyka a díky svému rozhledu a různorodým zálibám má široký záběr překladů z různých oblastí lidské činnosti.

Lea

Překladatelka

Lea je překladatelka a tlumočnice z němčiny a angličtiny. Díky žurnalistickému vzdělání se můžeme vždy spolehnout na její výbornou stylistiku.

Kika

Překladatelka

Kika vystudovala překladatelství německý a slovenský jazyk a před nástupem na pozici překladatelky pracovala jako manažerka překladatelských projektů.

Natália

Překladatelka

Natália vystudovala překladatelství německý a slovenský jazyk a před nástupem na pozici překladatelky pracovala jako manažerka překladatelských projektů.