Kateřina Absolonová zvolena prezidentkou ATCSK

Kateřina Absolonová zvolena prezidentkou ATCSK! Dne 6. června jednohlasně zvolili členové Asociace překladatelských společností Slovenska Kateřinu Absolonovou za jejich prezidentku. Kateřina je výkonnou ředitelkou společnosti ASAP-translation.

Hlavní cíle

Jejím hlavním cílem je udržování a rozvíjení spolupráce s univerzitami, zastupování členů na zasedáních EUATC, posilování společných marketingových aktivit členů a zviditelňování členů na trhu práce prostřednictvím sdružení.

Jmenování Kateřiny Absolonové do funkce prezidentky Asociace překladatelských společností Slovenska představuje důležitý milník v rozvoji profesionálního překladatelského odvětví na Slovensku. V nové funkci  bude využívatt její zkušenosti a angažovanost v oboru ji předurčují k vedoucí roli, ve které bude představovat zájmy členů asociace a podporovat jejich profesní růst.

Jako prezidentka se Kateřina zaměří na posílení spolupráce s univerzitami, aby bylo dosaženo vyšší kvality vzdělávání budoucích překladatelů a tlumočníků. Tímto způsobem se bude předcházet nedostatku kvalifikovaných odborníků na trhu práce a zajištěna bude dlouhodobá udržitelnost odvětví.

Dalším důležitým aspektem Kateřininého programu je zastupování členů asociace na zasedáních Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC). Tím se zajistí, že zájmy slovenských překladatelů a tlumočníků budou zohledněny na evropské úrovni a že budou mít přístup k důležitým informacím a příležitostem.

Kateřina také plánuje posílit společné marketingové aktivity členů asociace. Společná propagace překladatelských služeb a odborných znalostí členů přinese větší povědomí o jejich profesionálních schopnostech a přispěje k získání nových klientů a obchodních příležitostí.

Konečně, Kateřina se bude snažit zviditelnit členy asociace na trhu práce prostřednictvím sdružení. Budou se vytvářet platformy a kontakty s firmami a institucemi, které potřebují překladatelské a tlumočnické služby. Tím se otevřou nové možnosti pro členy asociace a podpoří se jejich profesní kariéra a rozvoj.

Kateřina Absolonová přináší do své nové role bohaté zkušenosti a vášeň pro rozvoj překladatelského odvětví. Její zvolení za prezidentku Asociace překladatelských společností Slovenska je slibným signálem pro profesionály v oboru a představuje pevný krok směrem k dalšímu růstu a profesionalizaci odvětví překladu a tlumočení na Slovensku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.