Tým překladatelské kanceláře ASAP-translation.CZ

Tým ASAP-translation.CZ je multidisciplinární, aby dokázal zpracovat různorodé překladatelské a lokalizační projekty našich klientů. Skládá se z vedení společnosti, které tvoří ředitel, zodpovědný za strategická rozhodnutí a manažer zodpovědný za realizaci překladatelských a lokalizačních projektů.

Srdcem týmu je tým projektových manažerů, který realizuje a zodpovídá za konkrétní překladové projekty, za běžnou komunikaci s klientem a dodavateli překladů.

Třetí z hlavních úrovní týmu ASAP-translation.CZ tvoří překladatelé a to, jak interní, kteří pokrývají nejdůležitější jazykové kombinace a externí, kteří zajišťují flexibilitu potřebnou při nestálosti poptávek pro různé typy překladů.

Vedení společnosti

Mgr. Katarína Absolonová

Manažerka spokojenosti zákazníků a spolumajitelka

E-mail: asap@asap-translation.cz
Mobil: +421 908 790 586

Mgr. Jakub Absolon PhD.

Ředitel a spolumajitel

E-mail: absolon@asap-translation.com
Mobil: +421 915 745 142

Projektový management

Diana

Manažerka projektů

Diana je služebně nejstarší manažerkou společnosti. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví v kombinaci polština – němčina a řídí projekty v těchto jazycích.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Michaela

Manažerka projektů

Miška je naší nejmladší posilou. Věnuji se projektem pro angličtinu, češtinu a češtinu.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Sandra

Manažerka projektů

Sandra vystudovala překladatelství a tlumočnictví v kombinaci němčina – slovenština a mluví plynně maďarsky. Řídí projekty v jazycích nˇmčina a maďarština.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Evka

Manažerka projektů – překladatelka

Evka manažuje a překládá projekty v kombinaci s anglickým jazykem. Využívá přitom nejen znalosti získané na VŠ jako inženýr ekonomie ale i zkušenosti z pobytů v anglofonních zemích.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Niki

Manažerka projektů

Niki je služebně nejmladší manažerkou společnosti. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví v kombinaci angličtina – francouzština a řídí projekty v jazycích angličtina a francouzština.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Natália

Manažerka projektů

Natália vystudovala angličtinu a ruštinu. Překládá a řídí projekty pro angličtinu, ruštinu a ukrajinštinu. Momentálně je na mateřské dovolené.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Petra

Manažerka projektů – překladatelka

Peťka vystudovala translatologii a překládá a řídí projekty z anglického, ruského a jiných jazyků.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Silvia

Manažerka projektů

Diana je služebně nejstarší manažerkou společnosti. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví v kombinaci polština – němčina a řídí projekty v těchto jazycích.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Viki

Stážistka

Diana je naši nejmladší posilou. Studuje překladatelství a tlumočnictví v kombinaci angličtina – francouzština a pomáhá se řízením projektů v těchto jazycích.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Interní překladatelé

Lea

Překladatel

Lea je překladatelka a tlumočnice z němčiny a angličtiny. Díky žurnalistickému vzdělání se můžeme vždy spolehnout na svou výbornou stylistiku.

Mobil: 0908 790 586

Juraj

Překladatel

Juro je naším služebně nejstarším překladatelem pro anglický jazyk. Díky elektrotechnickému vzdělání se specializuje zejména na překlady uživatelských návodů.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Ivan

Překladatel

Ivan je dlouholetým překladatelem z jazyka anglického a díky svému rozhledu a různorodým zálibám má široký záběr překladů z různých oblastí lidské činnosti.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Kristína

Překladatel

Kristína je naším překladatelem pro anglický jazyk. Specializuje zejména na překlady uživatelských návodů.
Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Naty

Překladatel

Naty je naší překladatelkou pro anglický jazyk. Specializuje zejména na překlady uživatelských návodů.

Email: asap@prelozime.sk
Mobil: 0908 790 586

Timea

Překladatel

Timea vystudovala překladatelství španělský a anglický jazyk, mluví plynule maďarsky a překládá projekty v kombinaci se španělským, maďarským a anglickým jazykem.

Mobil: 0908 790 586

Externí překladatelé

Kromě interních překladatelů spolupracujeme s několika set externími překladateli. Naši externí překladatelé pokrývají více než 100 jazykových kombinací a kvalita jejich překladů je prověřena předchozími překlady.

Externí překladatelé ASAP

Katarína Absolonová

Katka má na starosti kompletní produkci společnosti, překlady, tlumočení, titulkování i jiné doplňkové jazykové služby zákazníkům. Řídí práci projektových manažerů a v případě

Katka Absolonová

Katka Absolonová

potřeby sama zastupuje jejich práci. Jejím hlavním úkolem je zajistit spokojenost zákazníků se službami společnosti. Je člověk na opačném konci naší zákaznické linky.

Jako absolventka VŠ v oboru anglický jazyk a psychologie s praxí v překladatelství a marketingu ví přesně, jak vést lidi a řídit překladatelské projekty. Za svou práci byla v roce 2006 oceněna v soutěži Vynikající podnikatelka SR. Vůle pomáhat druhým se projevila i v její práci Ambasadorky podnikatelek Slovenska v letech 2010-2013.

Jakub Absolon

Jakub sleduje nejnovější světové trendy v překladatelském odvětví a navrhuje jejich aplikaci do procesů společnosti. Také se stará o to, aby se o kvalitní práci produkčního oddělení dozvěděli i noví potenciální zákazníci. V minulosti působil jako překladatel a tlumočník v ZVJS SR, zejména při komunikaci s Radou Evropy v problematice vězeňství, a je autorem několika publikací. Své zkušenosti z personalistiky ve společnosti Heineken Slovensko a Emerson využívá při získávání a motivováni zaměstnanců. V roce 2006 inicioval založení Asociace překladatelských společností Slovenska ATCSK a v letech 2013-2015, 2007-2009 působil jako prezident této asociace.

Jakub Absolon ASAP

Jakub Absolon, ředitel

Působí také jako školitel softwarů pro počítačem podporovaný překlad a jako externista na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře, kde přednáší problematiku normy STN EN 15038 a řízení rizika v překladatelství. Příležitostně přednáší na akcích na Slovensku i v zahraničí. Je vydavatelem internetového portálu pro překladatele www.ProTranslator.eu.